לוגו בית המעשר
|

שו״תים Online

פריטים נמצאו
בחיפוש אחר:
מאת:
 • תרומות ומעשרות

  צמח הפאפיה שנלקטו בתשס”ט מה דינו לענין תרו”מ בברכה?

  צמח הפאפיה שנלקטו בתשס”ט מה דינו לענין תרו”מ בברכה?

 • ט"ו בשבט, שמיטה

  פירות האילן שחנטו בין ר”ה תשס”ט לט”ו בשבט

  פירות האילן שחנטו בין ר”ה תשס”ט לט”ו בשבט, מה דינם לגבי קדושת שביעית?

 • שמיטה

  צחצוח כלי נחושת בלימונים שנפלו מהעץ השנה

  לימונים של שמיטה שנפלו מהעץ בשנת תשס”ט ושהו זמן רב באופן שכבר אינם ראויים לאכילה האם מותר לצחצח בהם כלי נחשת?

 • תולעים בדגים

  תולעים בדגי הסלמון

  אני תושב ארה”ב וקראתי בספר שלכם שיש תולעים בדגי הסלמון ובקש פרטים נוספים על כך, ועוד ברצוני לשאול באם אני רוכש דג סלמון טרי ישר מהים ומקפיא אותו מייד האם למרות זאת אמצא תולעים בתוך הבשר?

 • תולעים בדגים

  הסרטנים הקיימים באצות ים

  אני מתגורר בארה”ב ושמעתי שם הרצאה שלכם אודות הסרטנים הקיימים באצות ים /נורי לתעשיית הסושי, וברצוני לקבל מידע נוסף.

 • עורלה

  ערלה בצמח הפסיפלורה

  איך לנהוג בדין ערלה בצמח הפסיפלורה.

 • עורלה

  ערלה בשתילים

  אני בעל פרדס, כיצד יש להעביר שתילים שבתוך שקיות ניילון שאני מקבל לאחר גידול של שנה או שנתים? איך לנהוג בהם כדי שלא יצטרכו למנות שנות ערלה מחדש?

 • מעשר עני

  הפרשת מעשר עני

  בדרך כלל אין ברשותי טבל ודאי אלא ירקות ופירות מן השוק, שדינם כספק טבל, האם אני יכול שלא לעשות הלוואה עם העני, ובאם יגיע לידי טבל ודאי, אפריש את המעשר עני, ואזכה בהם לעצמי, ואת תמורתם בשווים המלא אתן אחר כך לעני?

 • מעשר עני

  דיני הלוואה לעני

  מהם דיני הלוואה זו לעני, ומהיכן מקור דין זה? והאם במידה שלא היה ברשותי פירות וירקות, שהייתי צריך להפריש, העני חייב להחזיר לי את ההלוואה?

 • בית המעשר

  כיצד מחשבים את סכום ההלוואה?

  בפירסומי המכון למצוות התלויות בארץ, נאמר שלמשפחה ממוצעת סך ההלוואה הוא 50 ₪, האם ניתן לדעת כיצד חושב סכום זה?