לוגו בית המעשר
|

שו״תים Online

פריטים נמצאו
בחיפוש אחר:
מאת:
 • מעשר עני

  הפרשת מעשר עני

  בדרך כלל אין ברשותי טבל ודאי אלא ירקות ופירות מן השוק, שדינם כספק טבל, האם אני יכול שלא לעשות הלוואה עם העני, ובאם יגיע לידי טבל ודאי, אפריש את המעשר עני, ואזכה בהם לעצמי, ואת תמורתם בשווים המלא אתן אחר כך לעני?

 • מעשר עני

  דיני הלוואה לעני

  מהם דיני הלוואה זו לעני, ומהיכן מקור דין זה? והאם במידה שלא היה ברשותי פירות וירקות, שהייתי צריך להפריש, העני חייב להחזיר לי את ההלוואה?

 • בית המעשר

  כיצד מחשבים את סכום ההלוואה?

  בפירסומי המכון למצוות התלויות בארץ, נאמר שלמשפחה ממוצעת סך ההלוואה הוא 50 ₪, האם ניתן לדעת כיצד חושב סכום זה?

 • תרומות ומעשרות

  תרו”מ מתוצרת נכרי

  האם חייב להפריש תרו”מ מתוצרת נכרי שנגמר מלאכה ע”י הישראל, אולם התוצרת עדיין בבעלות הנכרי?

 • מעשר עני

  תרומה כהלוואה עבור מעשר עני

  אני תורם קבוע בהוראת קבע, עבור אירגון חסד מסויים, האם באפשרותי לחשב את התרומה הזאת כהלואה עבור מעשר עני, שיתקזז מסכום זה?

 • בית המעשר

  חוזה הלוואה לעסק

  ברשותי עסק הצורך הרבה פירות וירקות, האם אוכל להסתפק בחוזה ההלוואה עם העני על סך 50 ₪?

 • בית המעשר

  הלוואה בשביל אחר

  הורי זקנים ואינם יכולים לבצע את ההלואה בפועל [לחתום על החוזה וכו”], האם אני יכול להלוות את הכסף לעניים בשבילם, וכשהם יפרישו, יתקזזו עם העני על הלואה זו?

 • אוצר בית דין

  ”אוצר בית דין”

  האם כדי לרכוש תוצרת של “אוצר בית דין” אני חייב לעשות מנוי בבית הדין?

 • תרומות ומעשרות

  תוצרת הגדלה על מצעים מנותקים

  האם חייבים להפריש תרומות ומעשרות מתוצרת הגדלה על מצעים מנותקים בתוך חממות ובתי גידול?

 • חרקים בירקות

  אופן הניקוי של כרוב מגידול רגיל

  מהו אופן הניקוי של כרוב מגידול רגיל בשטח פתוח שאני קונה בשוק?