לוגו בית המעשר
|

שו"תים Online

פריטים נמצאו
בחיפוש אחר:
מאת:
 • פסח, שו"ת קורונה

  אם מותר להלשין למשטרה על דרשת שבת הגדול

  נשאלתי בערב שבת הגדול, בו נאסרה כל כינוס ובתי מדרשות נסגרו, ואף ברחובה של עיר נאסרו הכינוסים. ורבני ישראל מסרו דרשותיהם, אם בכתב ואם בטלפון לאנשי הקהילה ועוד אפשרויות כידוע. אולם נתחכמו כמה ופירסמו בתוך הקהילה הפנימית שתתקיים דרשת שבת הגדול, בתוך בית הכנסת, ודבר זה זעזע רבים, והתקשרו אם מותר להעביר הודעה זו למשטרה שתמנע זאת.

 • פסח, שו"ת קורונה

  החושש ממחסור אם יכול למכור חמץ בעין

  הנה שאלה זו קיבלנו מכמה וכמה שואלים, לאחר ההגבלות הקשות והסגר ל”ע עקב המגפה הנוראה שהקב”ה יסיר אותה מקרבנו, ורבים חששו שמא יהיה בעייה באספקת המזון גם בימים אלו, וגם לאחר החג. ולצורך כך רכשו כמויות מזון גדולות, על מנת לאחסן ולשמור. וכעת שואלים הם, מה יעשו עם רבים מהמוצרים שהם חמץ. ובפרט כאשר נוהגים שלא למכור חמץ גמור.

 • שו"ת קורונה

  כיצד יש לנהוג בשנה זו עם תענית בכורות

  הנה מצבינו הוא שעם ישראל בכל העולם כנוס בביתו, ורבים שואלים לקראת הפסח הקרב ובא, היאך לנהוג עם תענית בכורות, והרי אין אפשרות להצטרף לסיומים עם האחר, עקב הסגר המוטל על בתי ישראל

 • שו"ת קורונה

  יהודים שנתקעו באי ואין להם מוצרים כשרים

  הנה כשבוע לפני פסח קיבלנו שאלה, אודות יהודים אשר נמצאים באי סגור [ליד פיליפינים] אין יוצא ואין בא החל מהתפרצות המגפה. ועל מיני השתדלויות שעשו להעביר להם מזון כשר לא צלח, ושאלו כיצד ינהגו לגבי מצות, יין, שאר מוצרים, הכשרות כלים, קטניות ועוד.

 • שו"ת קורונה

  ויטמינים נגד המגפה ואין עליהם כשרות לפסח

  הנה כפי שהבאנו לעיל (סי’ יא), פרסומים רבים שהופצו בשם רופאים שונים, נאמר לעשות כל מיני מאמצים להגביר ולחזק את מערכת החיסונית של בני האדם, וביניהם ויטמין C, עם תוספים או סוגים שונים וכו’. ורבים החלו לקחת זאת ברצף עד ששאלו לא להפסיק אף בשבת, וכעת התרבו השאלות לגביהם על פסח אם מותר לקחתם גם כשאין כשרות

 • שו"ת קורונה

  שימוש בלאכוג’ל אם צריך לחוש לאיסור חמץ

  חשיבות החיטוי בזמן המגפה גדולה עד מאד, ואנשים רבים נחה דעתם ממוצר זה שאיננו מצריך מים וניגוב, ורבים שואלים מה דינו לקראת הפסח, אם יש לחוש בו לחמץ

 • שו"ת קורונה

  ברכת האילנות בבידוד עם עציץ או בשידור חי

  הנה בר”ח ניסן כבר היו לצערינו רבים שמבודדים ואף יותר מכך. ובהמשך היו גם תחת מיגבלות של יציאה מן הבית להוציא 100 מטר הקרובים לבית, ונמצא שהרבה אנשים לא היה באפשרותם לברך ברכת האילנות, ונשאלנו מה הדרכים לאפשר זאת?

  • אם אפשר להביא לפניו ענף מאילן שיש בו פרחים מלבלבים?
  • אם אפשר להביא לפניו אילן מלבלב יחד עם גושו הנמצא בתוך העציץ.
  • אם אפשר להעביר לו בשידור חי באמצעות התוכנות המשדרות ‘חי’ [לא שידור חוזר] את האילנות המלבלבים, ויברך עליהם באופן זה?
 • שבת, שו"ת קורונה

  כשחוזר לבית הכנסת האם יש להשלים הפרשיות

  הנה לאחר ההגבלות ועם התחזקות ההסגר חלק גדול מעם ישראל בארץ ובעולם כולו התפללו ביחיד. וחלק אחר התפללו במנין מרפסות או חצרות באופנים המותרים, אולם ללא ספר תורה. ובעז”ה בקרוב ממש יוסרו כל ההגבלות עם חלוף הרעה והמגפה, ואנשים שואלים לאחר שיחזרו ויקראו בספר תורה, כמה פרשיות יצטרכו להשלים האם כל מה שהפסידו עד כעת או רק את חלקם.

 • שו"ת קורונה

  ברכת מעין שבע במניינים בחצירות או מרפסות

  החל מצמצום כמות המתפללים, החלו להתארגן מנינים בחדרים סמוכים, ובהמשך בשטחים פתוחים, ולבסוף דרך חצירות ומרפסות. ונשאלו מה דין ברכת שבע במקומות הללו אם שרי לומר ברכה זו במנינים אלו?

 • שו"ת קורונה

  התחילו לו תסמינים בשבת אם מותר למדוד חום

  חלק מתסמיני הנגיף כפי שפורסם, זה כשחום הגוף עולה אצל החולה. ונשאלתי אם אדם החל להרגיש בגרונו, ולהשתעל, ורצה לבדוק אם גם חומו עלה, ומבקש למדוד במדחום, אי שפיר דמי לעשות זאת בשבת.