לוגו בית המעשר
|

שו"תים Online

פריטים נמצאו
בחיפוש אחר:
מאת:
 • ט"ו בשבט

  תפילה על האתרוג

  שמענו שכדאי להתפלל על האתרוג ביום ט”ו בשבט, היכן מקורו של המנהג והאם יש תפילה מיוחדת לכך?

 • חרקים בפירות

  אגוזי קשיו

  באחד השיעורים נאמר לנו ע”י הרבנית שמסרה את השיעור שיש חובה לחצות את כל האגוזי קשיו לפני אכילתם, האם דבר זה הוא חובה? בדרך כלל שאני חוצה אני מוצאת פעמים רבות פירורים בצבע חום האם אכן הם פסולת חרקים?

 • חרקים בירקות, חרקים בפירות, ט"ו בשבט

  בדיקת פירות ט”ו בשבט

  האם הרב יכול לפרט בבקשה את אופן בדיקת החרקים בפירות המצויים בשוק ושנוהגים להעלותם על השולחן בסדר ט”ו בשבט?

 • חרקים בפירות

  חרקים בתות שדה

  בשנה האחרונה היו דיבורים רבים על בעייה קשה מאד שיש בתות שדה, עד כדי כך שאי אפשר לאוכלו ללא קילופו, האם זה נכון? ומה התחדש בשנה האחרונה?

 • ט"ו בשבט

  מה המשמעות של יום ט”ו בשבט על מצוות התלויות בארץ?

  מה המשמעות של יום ט”ו בשבט על מצוות התלויות בארץ?

 • ט"ו בשבט, שמיטה

  לקראת שנת השמיטה האחרונה הכנתי את הגינה שלנו ובאותו זמן אף נטענו עצי פרי חדשים, האם הם יוצאים בט”ו בשבט בשנה זו מערלה?

  לקראת שנת השמיטה האחרונה הכנתי את הגינה שלנו ובאותו זמן אף נטענו עצי פרי חדשים, האם הם יוצאים בט”ו בשבט בשנה זו מערלה?

 • עורלה, תרומות ומעשרות

  הפירות שבשנה זו לאחר ט”ו בשבט יוצאים מערלה, האם זה נכון שאני פטור מלהפריש מהם תרומות ומעשרות?

  הפירות שבשנה זו לאחר ט”ו בשבט יוצאים מערלה, האם זה נכון שאני פטור מלהפריש מהם תרומות ומעשרות?

 • תרומות ומעשרות

  מנוי בקרן המעשרות

  בחצר ביתי גדלים תבלינים שונים, ובכל פעם שאני קוטפת אני מפרישה מהם תרומות ומעשרות על מטבע שבעלי ייחד לצורך כך, אמנם אמרו לי שיתכן שיש דינים מיוחדים במטבע ועדיף להיות מנויה על קרן המעשרות, שאלתי האם הדברים נכונים? ואם כן האם הרב יכול להסביר לי כיצד אוכל להיות מנויה, ומה המנוי חייב לעשות ומה הקרן עושה בשבילו?

 • ט"ו בשבט

  המקור לאכילת פירות בט”ו בשבט

  מהו מקורו של המנהג להרבות באכילת מיני פירות בט”ו בשבט, והאם יש כמות מיוחדת של מיני הפירות. והאם יש סדר מסוים לאכילת הפירות השונים?

 • עורלה

  גויאבה תותית – האם יש דין עורלה?

  הגויאבה התותית היא מעין שיח, רציתי לשאול האם יש בה דין ערלה או שהיא נידונה כירק?