לוגו בית המעשר
|

כלאי אילן

סוגיית “כלאי אילן” מורכבת היא מאד, כאשר רבים נבוכים בעומדם לפני רכישת עצי מאכל, האם הכנה שעליה מורכב הרוכב היא כנה אסורה והיא כלאים זה בזה, או שמא העץ אינו מורכב או שהוא מורכב על מינו. והגם שהם קונים את העץ מורכב בכל אופן יש איסור נטיעה ואיסור קיום. וכיון שיש צורך בבדיקות ארוכות לסוגי הכנות השונות, במסגרת המכון עסקנו בזה בשנים האחרונות, ואמרתי להעלות את הברים בטבלה מסכמת לכל סוגי הכנות שיש לנו ידיעה עליהם עד היום, ויהיה הדבר לתועלת הרבים.

 

שם הרוכבשם הכנההדין להלכה
אגוז מלךזריעי אבוקדוהרכבה מותרת
אגוז פקאןזריעים של אגוז מלךהרכבה מותרת
אגסזריעים של אגוז פקאןהרכבה מותרת
כנת חבוש – A. B29אסור משום כלאים
בטוליפוליההרכבה מותרת
אלה–בטנה/פיסטוקO.H.F.הרכבה מותרת
כנת אלה אמיתיתהרכבה מותרת
אלה אטלנטיתספק איסור כלאים
אנונהכנות אנונההרכבה מותרת
אפרסקבלאדי, נאמגראד, 12-198, 677הרכבה מותרת
הנסן, 557, 749ספק איסור כלאים
כנות שקד – אלנם ועודאסור משום כלאים
אפרסמוןכנות אפרסמוןהרכבה מותרת
אקטינידהראה קיווי
אשכוליותכנות הדריםספק איסור כלאים *
גודגדןכנת קולטהרכבה מותרת
כנת מהלבספק איסור כלאים
גויאבהזריעי /ייחורי גויאבההרכבה מותרת
דובדבןראה גודגדן
זיתייחורי זית / או לא מורכבהרכבה מותרת
חבושזריעי /ייחורי חבושהרכבה מותרת
חרובזריעי חרוב / או לא מורכבהרכבה מותרת
ליצ'יזריעי ליצ'י / או לא מורכבהרכבה מותרת
לימה [ליים]ראה לימון *
לימוןכנת מיקרופילהיש מתירים – ונראה להתיר
כנת חושחשספק איסור כלאים *
כנת וולקה מריאנהיש מתירים ונראה להחמיר מספק *
לימקוואטכנות הדרים – חושחש, וולקה מריאנהספק איסור כלאים *
מקדמיהזריעי מקדמיההרכבה מותרת
משמשזריעי משמשהרכבה מותרת
כנת מריאנה - שזיףאסור משום כלאים
מנגוזריעי מנגו [49, 13/1 ועוד] או לא מורכבהרכבה מותרת
נקטרינהראה אפרסק
ענביםכנות גפןהרכבה מותרת [כולל רוג'רי]
פיג'ויהזריעי פיג'ויה / או לא מורכבהרכבה מותרת
פומלה/פומליתכנות הדריםספק איסור כלאים*
פיטאיה/קובוללא הרכבה
פפאיהמורכב על מינו או ריבוי מייחורים
צברללא הרכבה
קומקוואטכנות הדרים – חושחש, וולקה מריאנהספק איסור כלאים ויש מתירים *
קיויזריעי קיוויהרכבה מותרת
קליפיםכנת קליאופטרההרכבה מותרת
כנת חושחש [עבור קליפים גדולים מינואלה, אורטניק וטמפל]נראה שיש להתיר
כנת חושחש [עבור קליפים קטנים]ספק איסור כלאים *
וולקה מריאנהיש מתירים – ונראה להתיר *
טרואיירספק איסור כלאים *
812, PTX-803, C35,יש המתירים, ויש שחששו מספק *
רימוןריבוי ע"י ייחורים [או הרכבה על מינו]הרכבה מותרת
שזיףכנת מריאנה, מרובלןהרכבה מותרת
כנות שקד, 677, הנסןאסור משום כלאים
655, מירן, פרסיאנהיש צורך בבירור נוסף
סייטיישןע"פ הנתונים נראה להתיר
שסקבדרך כלל על זריעי שסקהרכבה מותרת
כנת חבושאסר משום כלאים
שקדזריע שקד מרהרכבה מותרת
כנת 677אסור משום כלאים
557, 749ספק איסור כלאים
הנסןע"פ הנתונים נראה להתיר
תאנהריבוי על ידי ייחורים או בלתי מורכבהרכבה מותרת
תמרללא הרכבה
תפוזכנת קליאופטרההרכבה מותרת
כנת חושחשהרכבה מותרת
וולקה מריאנהיש מתירים – ונראה להתיר *
טרואיירספק איסור כלאים *
812, PTX-803, C35,יש המתירים, ויש שחששו מספק *
ציטרמלויש מתירים – ונראה להתיר *
תפוחהרכבה על כנות ממיני התפוח בלבדהרכבה מותרת