לוגו בית המעשר
|

כלאי אילן

סוגיית “כלאי אילן” מורכבת היא מאד, כאשר רבים נבוכים בעומדם לפני רכישת עצי מאכל, האם הכנה שעליה מורכב הרוכב היא כנה אסורה והיא כלאים זה בזה, או שמא העץ אינו מורכב או שהוא מורכב על מינו. והגם שהם קונים את העץ מורכב בכל אופן יש איסור נטיעה ואיסור קיום. וכיון שיש צורך בבדיקות ארוכות לסוגי הכנות השונות, במסגרת המכון עסקנו בזה בשנים האחרונות, ואמרתי להעלות את הברים בטבלה מסכמת לכל סוגי הכנות שיש לנו ידיעה עליהם עד היום, ויהיה הדבר לתועלת הרבים.

 

שם הרוכבשם הכנההדין להלכה
אגוז מלך זריעי אבוקדו הרכבה מותרת
אגוז פקאן זריעים של אגוז מלך הרכבה מותרת
אגסזריעים של אגוז פקאן הרכבה מותרת
כנת חבוש – A. B29 אסור משום כלאים
בטוליפוליה הרכבה מותרת
אלה–בטנה/פיסטוק O.H.F. הרכבה מותרת
כנת אלה אמיתית הרכבה מותרת
אלה אטלנטית ספק איסור כלאים
אנונהכנות אנונה הרכבה מותרת
אפרסק בלאדי, נאמגראד, 12-198, 677 הרכבה מותרת
הנסן, 557, 749 ספק איסור כלאים
כנות שקד – אלנם ועוד אסור משום כלאים
אפרסמון כנות אפרסמון הרכבה מותרת
אקטינידה ראה קיווי
אשכוליותכנות הדרים ספק איסור כלאים *
גודגדןכנת קולט הרכבה מותרת
כנת מהלב ספק איסור כלאים
גויאבהזריעי /ייחורי גויאבה הרכבה מותרת
דובדבןראה גודגדן
זיתייחורי זית / או לא מורכב הרכבה מותרת
חבושזריעי /ייחורי חבוש הרכבה מותרת
חרובזריעי חרוב / או לא מורכב הרכבה מותרת
ליצ'יזריעי ליצ'י / או לא מורכב הרכבה מותרת
לימה [ליים] ראה לימון *
לימוןכנת מיקרופילה יש מתירים – ונראה להתיר
כנת חושחש ספק איסור כלאים *
כנת וולקה מריאנה יש מתירים ונראה להחמיר מספק *
לימקוואט כנות הדרים – חושחש, וולקה מריאנה ספק איסור כלאים *
מקדמיהזריעי מקדמיה הרכבה מותרת
משמשזריעי משמש הרכבה מותרת
כנת מריאנה - שזיף אסור משום כלאים
מנגוזריעי מנגו [49, 13/1 ועוד] או לא מורכב הרכבה מותרת
נקטרינהראה אפרסק
ענביםכנות גפן הרכבה מותרת [כולל רוג'רי]
פיג'ויהזריעי פיג'ויה / או לא מורכב הרכבה מותרת
פומלה/פומלית כנות הדרים ספק איסור כלאים*
פיטאיה/קובו ללא הרכבה
פפאיהמורכב על מינו או ריבוי מייחורים
צברללא הרכבה
קומקוואט כנות הדרים – חושחש, וולקה מריאנה ספק איסור כלאים ויש מתירים *
קיויזריעי קיווי הרכבה מותרת
קליפיםכנת קליאופטרה הרכבה מותרת
כנת חושחש [עבור קליפים גדולים מינואלה, אורטניק וטמפל] נראה שיש להתיר
כנת חושחש [עבור קליפים קטנים] ספק איסור כלאים *
וולקה מריאנה יש מתירים – ונראה להתיר *
טרואייר ספק איסור כלאים *
812, PTX-803, C35, יש המתירים, ויש שחששו מספק *
רימוןריבוי ע"י ייחורים [או הרכבה על מינו] הרכבה מותרת
שזיףכנת מריאנה, מרובלן הרכבה מותרת
כנות שקד, 677, הנסן אסור משום כלאים
655, מירן, פרסיאנה יש צורך בבירור נוסף
סייטיישן ע"פ הנתונים נראה להתיר
שסקבדרך כלל על זריעי שסק הרכבה מותרת
כנת חבוש אסר משום כלאים
שקד זריע שקד מר הרכבה מותרת
כנת 677 אסור משום כלאים
557, 749 ספק איסור כלאים
הנסן ע"פ הנתונים נראה להתיר
תאנהריבוי על ידי ייחורים או בלתי מורכב הרכבה מותרת
תמרללא הרכבה
תפוזכנת קליאופטרה הרכבה מותרת
כנת חושחש הרכבה מותרת
וולקה מריאנה יש מתירים – ונראה להתיר *
טרואייר ספק איסור כלאים *
812, PTX-803, C35, יש המתירים, ויש שחששו מספק *
ציטרמלו יש מתירים – ונראה להתיר *
תפוחהרכבה על כנות ממיני התפוח בלבד הרכבה מותרת