לוגו בית המעשר
|

נבטים/נבטוטים

כ"ב חשון התשפ"א | 09/11/2020

 

זחל מים על נבטים של קולורבי

זחל מים על נבטים של קולורבי

נבטים הם “נבט” היוצא בתהליך הנבטה של גרגרים כגון גרגרי חיטה, אלפלפא, חומוס, שעועית ועוד.

ההנבטה היא באמצעות טמפרטורה ואויר לח ומיוחד השורר בחדרי הגידול.

[מחמת צורת גידולם המיוחד ברכתם “שהכל” – ראה עוד בדין זה בשו”ת כרם שלמה ח”ב להג”ר שמ”ע שליט”א בקונטרס גידולי גג ועציצים, מש”כ בזה].

חדרי הגידול הם סטריליים ביותר ולכן אין חרקים חודרים לתוככי המבנה.

אולם חומר ההנבטה כלומר הגרגרים, מאוחסן זמן רב טרם ההנבטה [חלקו הגדול הוא מיובא מחו”ל] וקיים חשש לנגיעות של מזיקי מחסן בתוככי הגרגרים, אלא שהחרקים מתים עקב התנאים שאינם נוחים להם להתפתחות בחדרים.

צורת השיווק של מוצר זה הוא או “נבטים” לבד. או “נבטוטים” שזה יחד עם הגרגר.

באופן יותר נדיר קיימת נגיעות של זחלים של זבוב התסיסה הנמשכים למצעי גידול לחים.

או סוגי זחלי מים אחרים [מבדיקות שעשינו מצאנו זחלים אלו בנבטי חמניות ובנבטי קולורבי, ולא בנבטים ללא גרגר, אולם אין

הכרח ולכאורה על פי אופי החרק הוא יכול להופיע בכל סוגי גידולי מים].

 

אופן הבדיקה והשימוש:

 

כאמור בדרך כלל ברוב החברות המסחריות הנבטים עצמם בחזקת נקיים ואינם חייבים בדיקה.

אולם רצוי לבדוק מידגמית שאין זחלים בינות לנבטים, אופן הזיהוי הוא בבדיקה ויזואלית,

כלומר פיזור הנבטים על מגש כהה תוך כדי ניעור הנבטים על המגש ולראות אם נופלים הזחלים על המגש.

באם לא נמצאו זחלים יש ליקח כמות קטנה ובבדיקה ויזואלית על גבי הנבט לראות שאין זחלים תפוסים. במידה ולא נמצאו זחלים אפשר להשתמש בכל הנמצא באריזה.

“נבטוטים” שמשווקים עם הגרגר כמבואר לעיל, מעבר לחשש אודות זחלי המים, יש לבדוק את הגרגר שבתחתית הנבט מחשש להימצאות מזיקי מחסן מתים בתוך הגרגר. ועל כן יש לבדוק כל גרגר ולראות שאיננו מחורר ואין בו סימני כירסום.