לוגו בית המעשר
|

פטריות יער

ו' כסלו התשפ"א | 22/11/2020

פטריות יער – חרקים ואופן הבדיקה והשימוש

 

פטריות יער נקטפות ביערות שונים ומשווקות באופנים השונים,  כפטריות טריות, מיובשות או קפואות או במי מלח.

קיים שיווק רב של פטריות אלו במזרח אירופה, בסין ועוד.

אירופה, בסין ועוד. חלק גדול מהפטריות תורבתו והם גדלים במבנים לגידול פטריות.

הפטריות הגדלות בר נגועות מאד בחרקים ובעיקר בזחלים בגדלים שונים שצבען לבן או צבע קרם או צהבהב,

הנגיעות היא בכל חלקי הפטרייה, הם נוברים ברגל הפטרייה, בכובע הפטרייה, תחת הכובע, בין הקפלים שתחת כובע הפטרייה, ויש לבודקן היטב.

הפטריות הגדלות בתוך מבנים, צורת גידולם שונה מאד מגידול השמפיניון, והתוצרת נקיה יותר בדרך כלל

[בשנת תשס”ד בדקתי כמה בתי גידול בסין המגדלים את פטריית “אוייסטאר” והתוצרת נמצאה נקייה לחלוטין].

אולם אין לי ממצאים ברורים לגבי הגידול התרבותי של כלל מינים אלו בעולם.

אופן הבדיקה והשימוש:

בכל אופני שיווק תוצרת של פטריות בר, יש לחוש לחרקים שמצויים בפטריות לרוב, כאמור החרקים נמצאים בכל חלקי הפטרייה ונוברים בה כעין מחילות הנראות לפעמים כנקבים.

צורת הבדיקה בפטריות יער טריות, לאחר שטיפה טובה, מפרידים את הרגל מכובע הפטרייה, מתבוננים תחת מקור אור בכל חלקי הרגל לראות אם יש מחילות או רימות מחופרות,

פעמים שצבען הלבן של הזחל על הפטרייה הלבנה מקשה על הבדיקה ויש להתבונן היטב.

לאחר מיכן בודקים את כובע הפטרייה בפרט תחת הכובע, בכל הקיפולים ומקומות המסתור שם.

במידה ורואים חורים או סימני מחילות של חרקים אין להשתמש כלל בפטרייה עקב הקושי הגדול לבודקם. וכאמור חובה לבדוק את כל הפטריות כולם באופן הנ”ל.

 

בפטריות יער מתורבתות הגדלים במבנים, ומשווקות באופנים השונים [בד”כ השיווק הוא טרי או במי מלח], אין מידע מספיק, אמנם נראה שדי בשטיפה טובה ובבדיקה יסודית של מדגם בלבד.

 

פטריות יער בר קפואות או משומרות:

יש לבדוק ביסודיות בדרך הנזכרת לעיל בבדיקת פטריות טריות.

פטריות יער בר מיובשות:

בדיקתם קשה ביותר, ויש להימנע מלהשתמש בהם