לוגו בית המעשר
|

באס

י"ב אדר ב' התשע"ט | 19/03/2019

באס הסלע – באס מפוספס מהים:

דג  זה הוא דג ים, וכבכל דגי הים לעיתים מצוי בהם תולעים בחלל הבטן, ולכן לאחר ניקוי הדג מאיבריו הפנימים, יש להתבונן שלא נותרו תולעים (מפותלות כעין “ספירלה”), ובמידה ונמצאו תולעים יש לנקות היטב את חלל הבטן עם סכין, ובצמוד לשדרת הדג, ולאחר הנקיון לשטוף היטב תחת ברז מים.

באס הסלע – באס מפוספס מבריכות מים מליחים:

דג  הבאס מזן זה גדל בשנים האחרונות בבריכות של מים מליחים. ובבדיקות שנעשו בשנים האחרונות (תשס”ה) התברר שבדג זה יש נגיעות של לרניאה (הגם שהם גדלים במים מליחים, מ”מ הדגיגים שהגיעו ממים מתוקים הגיעו נגועים).

אופן הבדיקה והשימוש:

דגים  הנקנים בחנויות העומדות תחת פיקוח כשרותי מיוחד גם לענין טפילים, מקורם מבריכות מטופלות כדבעי, ואין חשש לטפילים חיצוניים כלל, ומותרים באכילה ללא בדיקה.
דגים  הנקנים ממקומות שאינם תחת פיקוח לענין חרקים, יש להתבונן בבדיקה חזותית על גבי הדגים ובעיקר באזור הסנפירים, צדדי הבטן התחתוניים, ובאזור הצוואר והזנב, ותחת ראש הדג (כנראה בתמונה). באם לא נראה כל סימן אדום המסמן פציעה מהלרניאה, מותר הדג באכילה, ובמידה ויש פצע או סימן אדום יש להסירו עד עומק של כחצי ס”מ.

באס הלבן:

דג  הבאס הלבן הוא דג של מים מתוקים ונפוץ באגמים, ובארץ הוא חי בתנאי שביה בבריכות הדגים. וככל הדגים בבריכות גם דג זה יש בו נגיעות של טפיל הלרניאה.

אופן הבדיקה והשימוש:

דגים  הנקנים בחנויות העומדות תחת פיקוח כשרותי מיוחד גם לענין טפילים, מקורם מבריכות מטופלות כדבעי, ואין חשש לטפילים חיצוניים כלל, ומותרים באכילה ללא בדיקה.

דגים  הנקנים ממקומות שאינם תחת פיקוח לענין חרקים, יש להתבונן בבדיקה חזותית על גבי הדגים ובעיקר באזור הסנפירים, צדדי הבטן התחתוניים, ובאזור הצוואר והזנב, באם לא נראה כל סימן אדום המסמן פציעה מהלרניאה, מותר הדג באכילה, ובמידה ויש פצע או סימן אדום יש להסירו עד עומק של כחצי ס”מ.

לרניאה ליד זנב דג באס הסלע מבריכות מים מליחים

לרניאה תחת ראש דג באס הסלע מבריכות מים מליחים