לוגו בית המעשר
|

תולעת הקוד

כ' אדר ב' התשע"ט | 27/03/2019
תולעת זו מצויה בתוככי דג הקוד. והיא ממשפחת תולעי “אניסאקיס” המצויים. ובטעות כמה מהכותבים הפרידו וקראו לה שם נפרד.
צבע התולעים בדג הקוד שקוף אטום בצבע קרם. ומקורה מזחלים שהתפתחו בים מביצים שהפריש כלב הים שאכל דגי קוד, שאכלו דגיגים שאכלו את הזחלים שהתפתחו בים. מניסיון שבוצע לגדל את דגי הקוד בבריכות ללא חיות ים בקרבתם, לא נמצאו תולעים אלו. וכשהוחזרו למקום גידולם הטבעי, התרבו בהם התולעים מחדש. הנגיעות קיימת בדגי קוד, הן שמקורם מסקנדינביה והן מאלסקה ועוד.