לוגו בית המעשר
|

תולעת הסלמון

כ' אדר ב' התשע"ט | 27/03/2019
תולעים שהופרדו מבשר הסלמון תחת אולטרה לייט

תולעים שהופרדו מבשר הסלמון תחת אולטרה לייט

תולעים בתוך בשר דג הסלמון

תולעים בתוך בשר דג הסלמון

תולעת זו מצויה בתוככי דג הסלמון. והיא ממשפחת תולעי “אניסאקיס” המצויים  אלא שלהבדיל מתולעים אחרות הנמצאות במעי הדג או בתוך בשר הדגים והם בולטים, עד שאפשר להבחין בהם ויזואלית. או לחילופין ניתן להבחין בהם על גבי שולחן אור.
תולעים אלו שבדג הסלמון שקופים יותר והגם שכאשר הם בפני עצמם מחוץ לבשר הדג, הם ניתנים להבחנה ויזואלית. מכל מקום כשהם על גבי בשר הסלמון שצבעו כהה (אדמדם ורדרד) הם מקבלים את גוון הבשר וא”א לזהותם, לא תחת אור ולא על גבי שולחן אור. אולם ניתן להבחין בהם תחת אור כחול (“אולטרה לייט”) כאשר הם מקבלים גוון כהה וניתנים לזיהוי בבירור. התולעים נמצאות בחלק הרך של הבשר כלומר בצדדי הדג שסביב מעי הדג. תולעים אלו מחזור החיים שלהם מתרבה באמצעות חיות הים. ולכן הם נמצאים בדגי סלמון הגדלים בסביבתם הטבעית כלומר בים הפתוח וכגון הדגים הגדלים באלסקה, קנדה, רוסיה, יפאן ועוד. אולם אותם הגדלים בכלובי שביה באזורים הקרובים לחוף שאין בקרבתם חיות ים (כגון הגדלים בנורבגיה ובצ’ילי), התולעים אינם מתפתחים שם וממילא הם לא נמצאים בבשר דגי הסלמון הגדלים שם.