לוגו בית המעשר
|

תולעים, עלקות, שלשולים וסרטנים

כ' אדר ב' התשע"ט | 27/03/2019
שרימפס צעיר על אצת וואקמה

שרימפס צעיר על אצת וואקמה

תולעי אניסאקיס שהופרדו מבשר דג "סול"

תולעי אניסאקיס שהופרדו מבשר דג “סול”

טפילים כעין גרגר אורז המצויים בבשר דג "פולוק"

טפילים כעין גרגר אורז המצויים בבשר דג “פולוק”

סוסון ים – מצוי בין אצות הים

סוסון ים – מצוי בין אצות הים

חרק מים לא מזוהה על אצת "וואקמה"

חרק מים לא מזוהה על אצת “וואקמה”

בממלכת הים חיים אלפי מינים של בעלי חיים זעירים שונים, גודלם נע בין מיקרון (אלפית המילימטר) לכמה ס”מ. הם חיים הן בימים ואגמים והן במים מתוקים. כמו כן חיים בים סרטנים מסוגים שונים. בע”ח זעירים אלו ניזונים מסרטנים ירודים ודגיגים קטנים (שמשמשים לאחר מכן מאכל לדגים, וכך אנו מוצאים את היצורים הללו בחלל מעי הדגים או על חלקי פנים של הדגים). עלקות חד פונדקאיות (Monogene) הן בעיקר טפילי חוץ (אכסו-פרזיטיים) כלומר טפילים הנדבקים לחלקיו החיצוניים של הפונדקאי. (קיימים דגים כגון השפתון עינוני שבצעירותו הוא משמש “נקאי” כלומר מסיר טפילי עור מגופם של דגים אחרים).

את העלקות הללו ניתן לראות על הזימים של דגי האמנוןואף לעיתים על הקיפון (בורי), וכן על דגי הדקר. בנוסף חיים במים קבוצות שונות של תולעים הן התולעים הנימיות שמחלקה מרכזית בקבוצה זו היא מחלקת הנמטודות. נמטודות אלו חיים גם במעי האדם. (נמטודות נוספות יש שנטפלות לשורשי הצמחים וכגון לחצילים, לעגבניה ועוד, ושמם “נמטודות השורשים”). בנוסף קיימת קבוצה נוספת של תולעי הפרקים שבה יש שש מחלקות של סוגים שונים. התפתחות התולעים בים היא בדרך של גלגול, ואילו החיים במים מתוקים ההתפתחות היא ישרה. אחת המחלקות בקבוצה זו הם התולעים הרבזיפיות, שלהבדיל מהתולעים הדלזיפיות השוכנים במים מתוקים, התולעים הרבזיפיות שוכנים בים, בין היתר ניתן למוצאם על עלעלי אצות ים (ניתן להבחין בסלילים לבנים שגודלם עד 3 מ”מ ראהאודות השרצים המצויים באצות ים). קבוצת התולעים הרבזיפיות כוללת בתוכה מאות מינים שונים כשגודלם נע בין 1-2 מ”מ עד 30-40 ס”מ (שייכים בעיקר למשפחת הנראיסיים ומצויים הרבה על ובין אצות הים ובעיקר נראיס האצות שאורכו עד 7 ס”מ).

כמו כן חיים בים תולעים וסרטנים השייכים למערכת פרוקי הרגלים החיים במים ושייכים למערכת זו, הם נושמים בעזרת זימים, לקבוצה זו שייכת מחלקת סרטנים שלה 4 בנות מחלקה הזימרגליים, הצדפוניות, השטרגליים והזיפרגליים. לבת מחלקת השטרגליים שהם סרטנים זעירים וחסרי שריון, מצויים טפילים רבים הנטפלים לדגים הן כאכסו-פרזיטים (טפילי חוץ) והן כאנדרו-פריזיטים (טפילי פנים), והם חיים הן בים והן במים מתוקים, הידועים שבהם הם הלרניאה, והארגולוס. לבת מחלקה נוספת של הסרטנים העילאיים, שייכות 4 סדרות של סרטנים כשאחת מהן היא סדרת “שווי הרגליים” (ISOPODA).  מינים רבים מסוג זה שהם בעלי צבעים מגוונים, חיים בין אצות הים. ויש מינים שחיים אף במים מתוקים. סדרה נוספת ממחלקה זו היא סדרת הקפזרגליים, שאף הם חיים בין אצות ים. קיימים תולעים נוספות הן חיצוניים והן פנימיים, ובכרך שני פירטנו את סוגי התולעים המצויים בכל דג ודג.