לוגו בית המעשר
|

שסק

י"ט אדר ב' התשע"ט | 26/03/2019
פרי השסק כאשר הוא מגיע ממטעים מסודרים ומטופלים, הוא בדרך כלל נקי ולא נמצא בו נגיעות. תוצרת ממטעים שאינם מטופלים או מגינות פרטיות, לעיתים נגועה ברימות של זבוב הפירות, כאשר כל האיזור הנגוע נהיה רך יותר וכהה יותר וממהר להירקב. כמו”כ לעיתים נתפסים מעופפים בתחתית הפרי המהווה עבורם מקום מסווה.

אופן הבדיקה והשימוש:
כאמור, בפירות הנמכרים בשווקים אין חשש לחרקים והפרי אינו טעון בדיקה. אולם רצוי לבדוק או להסיר את תחתית הפרי. (גם בפירות ממטעים מטופלים ניתן לראות כתמים ופגעים כהים על הקליפה, ואינם סימן לנגיעות). פירות ממטעים שאינם מטופלים, חובה לבודקם שאינם רכים יתר על המידה, ואין בהם סימני חדירה או סימני עקיצה. במידה ונמצא מקום חשוד, יש לפותחו ולראות בחלק הפנימי ובתוך הבשר (באמצעות קיפול בשר הפרי כלפי חוץ) אם נמצאים רימות.