לוגו בית המעשר
|

קיווי

י"ט אדר ב' התשע"ט | 26/03/2019

פרי הקיווי (אקטינדיה) גדל על צמח מטפס, לפירות אין בד”כ מזיקים וחרקים התוקפים את הפירות (מלבד נימטודות בקרקע התוקפות את הצמח). ולכן הפרי מותר באכילה ללא בדיקה.