לוגו בית המעשר
|

פפאיה

י"ט אדר ב' התשע"ט | 26/03/2019
הפירות המשווקים בארץ, הם ממטעים מטופלים והם בחזקת נקיים ואינם טעונים בדיקה. הפירות הגדלים בחצירות פרטיות. ואותם המשווקים בשווקים הפתוחים באסיה ובפרט במדינת סין ותיאלנד, מצוי בהם לעיתים רימות של זבוב הפירות וחובה לבודקם לפני האכילה. (ראה בספרי שו”ת “חלקת השדה” ח”א – ערלה סי’ טו מה שכתבתי להוכיח שלדעת רוה”פ פרי הפפאיה דינו כאדמה גם בארץ ישראל וגם בזה”ז אין נוהג בו ערלה ויש להזהר בו מכלאי הכרם).
אופן הבדיקה והשימוש:
כאמור בארץ ישראל הפאפיה היא בחזקת נקייה. אולם במקומות שיש חובת בדיקה לפני האכילה, יש לנהוג כדלקמן: לאחר קילוף הפרי יש להתבונן סביב הפרי ולראות באם אין סימני עקיצה (לאחר הקילוף מקום העקיצה נראה ברור יותר), ובאם אין מקום רך או ממוסמס מידי. במידה ויש חשש כלשהו יש לחטט בעומק ולראות שאין מצויים רימות בתוך הבשר.
פפאיה מיובשת או בשאר עיבודים כגון פפאיה בסוכר וכו’, יש להתבונן שלא נדבקו חרקים על גבי הפרי בזמן הייבוש או העיבוד.

פרי הפפאיה. למעלה משמאל “כנימת הפאפיה”

זרעים הנמצאים בתוך הפרי והם אינם סימן לנגיעות