לוגו בית המעשר
|

פסיפלורה

פסיפלורה – שעונית

י"ט אדר ב' התשע"ט | 26/03/2019
רימות הזבוב בעובי הקליפה, ובד"כ אינם חודרים לתוך הפרי

רימות שאינם חודרים לתוך הפרי

סימני העקיצה של זבוב הפירות

סימני העקיצה של זבוב הפירות

פרי הפסיפלורה הוא פרי סובוטרופי שגידולו מואץ רבות בשנים האחרונות בארץ ישראל. הפרי גדל על צמח מטפס.

(ראה בספרי שו”ת “חלקת השדה” ח”א – ערלה סי’ טז-יז מה שכתבתי להוכיח שלדעת רוה”פ פרי הפסיפלורה דינו כאדמה ואין נוהג בו ערלה ויש להיזהר בו מכלאי הכרם).
בכל זני הפסיפלורה הידועים כיום, אין ידוע על מזיקי צמח הפוגעים בפרי מלבד וירוס הפוגע בפרי ומעוותו. כל זאת למרות שקיימת פגיעה של זחל עש דובון הקורים הפוגע בעלי הפסיפלורה. וכמו”כ ניתן למצוא פגיעות רבות על הפרי של זבוב הפירות, המותיר עקיצות ולעיתים רבות אף שיש הטלה מכל מקום כנראה עקב חמיצות הפרי ועקב העובי הגדול של קליפת הפרי, לא נמצא נזק וחדירה של הזחלים אל תוך הפרי. ולכן הלכה למעשה (נכון לשנת תשס”ח) תוכן פרי הפסיפלורה מוחזק כנקי מחרקים ואינו טעון בדיקה.