לוגו בית המעשר
|

פיטאיה

י"ט אדר ב' התשע"ט | 26/03/2019

תחת שם זה נמצאים כמה גידולים שונים ובהם: “פיטאיה זוחלת” “פיטאיה צהובה” “פיטאיה עמודית” / “קובו”. החלק הנאכל בפרי זה הוא החלק הפנימי. צורותיו, גווניו וטעמיו של פרי זה הם רבים ומגוונים. מטעי הפיטאיה הם מטפסים וצורתם כעין קקטוסים. לא ידוע על מזיקים וחרקים לפירות הללו. מלבד הנמטודות הפוגעות בשרשי הצמח. ולפיכך לפי המידע שבידינו כיום הפרי בחזקת נקי ואינו טעון בדיקה

פיטאיה אדומה בעודה מחוברת. למעלה משמאל פרי חצוי

פיטאיה צהובה בעודה מחוברת. למעלה מימין פרי חצוי