לוגו בית המעשר
|

פומלית

י"ט אדר ב' התשע"ט | 26/03/2019

ראה לעיל בערך “אשכולית“. והגם שהכנימות השונות מצויות גם בפרי זה. אולם פגיעה של זבוב הפירות הגם שקיימת לעיתים גם בפומלית, יחסית לשאר פירות ההדר הפומלו/ית פחות פגיעים, והנגיעות בהם היא נדירה.