לוגו בית המעשר
|

עשנור הקמח (עש הסולת)

כ' אדר ב' התשע"ט | 27/03/2019

עש  זה שייך למשפחת “העשנוריים”. הבוגר צבע גופו חום בהיר. אורך גופו עד 12 מ”מ. צבע כנפיו הקדמיות חום-קרם, והאחוריות אפור כהה. הביצה סגלגלה. הזחל צבעו לבן-אפור וראשו חום כהה, אורכו עד 25 מ”מ. העש נפוץ בכל ארצות תבל. הנקבה מטילה את הביצים (עד 400) על קמח, סובין, אגוזי אדמה ועוד. לאחר הבקיעה הזחלים חיים בתוך מטווה קורים שיוצר מהפרודות גושים קטנים. העש תוקף קמח, סולת, גריסים ועוד. התנאים האופטימלים שלו להתפתחות הם תנאי לחות במחסן, במחסנים מאווררים ונקיים לא נמצא העש. ומכאן חשיבות רבה לתנאי הסניטציה והאוורור במחסנים. עש זה שכיח מאד בטחנות קמח.