לוגו בית המעשר
|

ענבים

י"ט אדר ב' התשע"ט | 26/03/2019

סימני חדירה על הענבים

ענבים הם מסוגי הפירות היותר נגועים במידה והם ללא טיפול הגון וראוי, ומשום כך כרמי הענבים הם המרוססים ביותר מבין סוגי הפירות השונים. הנגיעות בענבים היא הן של “זבוב הפירות” “זבוב התסיסה” “עש האשכול” ועוד. בחלקות המטופלות ומרוססות היטב הענבים בחזקת נקיים (ומשום כך גם עלי הגפן כיום נקיים יותר מבעבר). מקום העקיצה של הזבוב על גבי הענב ניכר ובולט לעין בעיקר בענבים הירוקים (מקום העקיצה שחור כהה), וקשה לזיהוי בענבים השחורים. כיום קודם השיווק גם לשוק המקומי החקלאים ממינים היטב כדי לא להגיע לשוק עם תוצרת נגועה. פעמים שעל גבי הענבים יש נקודות כעין כתמים חומים ואינם סימן לנגיעות. כמו”כ במידה ובתוככי האשכול יש כמה ענבים רקובים, אך אין הם מסמנים כי האשכול נגוע בחרקים. אולם במידה ויש ריקבון יש חשש להימצאות של זחלי תסיסה ויש לבדוק טוב יותר.

אופן הבדיקה והשימוש:

פרי הנקנה בשווקים הוא מגיע בדרך כלל ממטעים מטופלים והוא בחזקת נקי מחרקים, אולם רצוי וכדאי להשרות את הענבים במים וכדאי עם מעט אמה או כיו”ב, ולאחמ”כ לשוטפם היטב קודם האכילה (שטיפה זו רצויה גם משום שאריות הריסוס שעל הענבים), לאחר השטיפה יש להתבונן חזותית שאין סימני עקיצה על הענבים. במידה ויש חשש יש לחצות את הענב ולהתבונן אם אין מצוי זחלים ורימות, במידה ונמצאה נגיעות יש לחצות ולבדוק את כל הענבים (זהירות יתירה צריך בבדיקת ענבים שחורים שמקום העקיצה פחות ניכר). ענבים המגיעים מחלקות שאינם מטופלות כגון מחצר פרטית, או אף אם רוצה לאכול ענבים המיועדים ליין, יש לחצות כמות מידגמית של פירות ולראות שאין נגיעות פנימית. וחובה להתבונן חזותית על כל הענבים קודם אכילתם.