לוגו בית המעשר
|

סרדין

י"ב אדר ב' התשע"ט | 19/03/2019

סרדין –ים /סרדין טבריה (טרית דקה)

הסרדינים  הם דגיגים קטנים הגדלים בים. ונקיים בד”כ מטפילים חיצוניים. אולם לעיתים ובפרט ב- “סרדין טבריה” (לבנון הכנרת) שהוא הדג העיקרי הנידוג באגם הכנרת ניתן למצוא טפילים (לרניאה) על גבי הסרדינים. ויש עונות מסוימות בשנה (לקראת סוף החורף) שהטפיל נמצא בכמויות גדולות מאד. מאידך בדגי הים ניתן למצוא לעיתים יותר קרובות את תולעת “אניסאקיס” על איברי הדג הפנימיים ועל דפנות הבטן של הדג.

אופן הבדיקה והשימוש:

דגים  טריים הנקנים בחנויות העומדות תחת פיקוח כשרותי מיוחד גם לענין טפילים, יש להסתמך שהדגים נבדקו בכניסה לחנות ונמצאו נקיים. אולם בתוצרת הנמכרת בחנויות ללא פיקוח גם על עניני חרקים ובפרט בתוצרת מזן “סרדין טבריה”, יש להתבונן חזותית על גבי הדג אם יש עליו טפילים ואם יש טפיל או מקום פציעה, יש לחטט עד שורשו ולהסירו.
בתוצרת  לשימורים עושים בדרך כלל מיון קודם ההכנסה לייצור, ואם הם מיוצרים תחת השגחה טובה, הם בחזקת נקיים. (כהערה אציין שיש להיזהר מאד מתערובת דגים טמאים במדינות מסוימות כגון תורכיה וסין, מצאתי בזמן המיון אחוזים ניכרים וגבוהים של דגים טמאים. ומאידך בסרדינים, הרינג ושפרוטים שבדקתי בלטבייה לא נמצאו דגים טמאים, והכל לפי המקום והזמן, ויש להתבונן היטב).