לוגו בית המעשר
|
[flexy_breadcrumb]

נוזל ביצים

כ' אדר ב' התשע"ט | 27/03/2019

האבקה מיוצרת מביצים טריות, העוברות פסטור וייבוש. האבקה בחזקת נקייה ואיננה טעונה בדיקה.