לוגו בית המעשר
|

מנגו

י"ט אדר ב' התשע"ט | 26/03/2019

פרי המנגו הגדל בחלקות מטופלות הוא בחזקת נקי. אולם הגדל בחצרות הבתים או חלקה שאינה מטופלת, כמו”כ התוצרת הגדלה במדינות כגון סין, תיאלנד ועוד, הוא לעיתים נגוע ויש לבודקו. הנגיעות היא של רימת זבוב הפירות, רימה לבנה עם נקודה שחורה בראשה הנמצאת בתוך בשר הפרי. בדרך כלל המקום בפרי שבו מצויים הרימות הופך להיות רך ולעיתים כהה יותר. לעיתים קרובות ניתן להבחין בנקב או בכתם כהה על הפרי. בנוסף יש כנימות שונות ממוגנות על גבי הפרי מסוג כנימת ההרדוף, כנימה קמחית של המנגו ועוד. בנוסף קיימים מזיקים נוספים הפוגעים בחלקם גם בפירות כגון חיפושית מסוג חדקונית המנגו שהזחלים פוגעים בפרי הירוק בעודו חצי בשל. אקרית המנגו ועוד. תופעה נוספת שאיננה בעיית חרקים שקיימת במנגו היא הפייחת הנגרמת מפטרייה שנמשכת אל הפרי עקב ההפרשות של “טל-דבש” המופרש מכנימות העלה המצויים על גבי העלים והפירות של המנגו.

נבירות של זחלים בפרי בעודו חצי בשל

נבירות של זחל חדקונית המנגו

הזחלים חודרים עד הזרע (גרעין) וניזונות מהשכבה העוטפת את הגרעין

אופן הבדיקה והשימוש:
מנגו הנקנה בשווקים הוא מגיע בדרך כלל ממטעים מטופלים והוא בחזקת נקי מחרקים ואינו חייב בדיקה. מנגו הגדל בחצרות הבתים (יש לחוש גם למנגו הגדל ומשווק במדינות המזרח ובפרט בסין) יש לבודקו. במידה ונראים סימני נגיעות של כנימות מגן, יש להזהר בזמן הקילוף שלא יעברו לבשר הפרי. לאחר הקילוף, יש להתבונן ולראות אם מצויים סימנים מחשידים כגון סימני נקב או כתמים כהים, או שבשר הפרי במקום מסוים רך מידי, את המקום נחשוד יש לפתוח ולבדוק היטב שאין בבשר הפרי רימות של זבוב הפירות. או זחלים של חרקים אחרים הנז’ לעיל באיזור הגרעין של הפרי.

חדקונית המנגו. למטה מימין זחל החדקונית לאחר חדירתו אל גרעין הפרי

פייחת על גבי המנגו (שנגרם ע”י מציצת הכנימות). למטה מימין רימות זבוב הפירות על המנגו