לוגו בית המעשר
|

מלון

י"ט אדר ב' התשע"ט | 26/03/2019
פרי המלון על כל זניו בחזקת נקי ואינו טעון בדיקה. לעיתים נדירות, יש נגיעות של זחל זבוב המלון. הזחל צבעו לבן וככל הזחלים צבעו משתנה לחום לאחר מותו. כאשר יש נגיעות של הזחל יש סימני חדירה וכתמים על הפרי ואיזור כניסתם הופך להיות רך וכהה.
אופן הבדיקה והשימוש:
כאמור הפרי הוא בחזקת נקי ואינו טעון בדיקה. אולם אם מבחינים בסימנים מחשידים כחורים וכתמים כהים, או שאיזור מסוים בפרי רך, יש לפתוח את המקום החשוד ולהבחין באם יש זחלים שצבען לבן.