לוגו בית המעשר
|

מוצרי חלב

כ' אדר ב' התשע"ט | 27/03/2019
גבינה – ראה לעיל בערך “גבינה“.
חלב – ראה לעיל בערך “חלב“.
חמאה – ראה לעיל בערך “חמאה“.
יוגורט – ראה לעיל בערך “יוגורט”.

מעדנים

לחלק מסוגי המעדנים מוסיפים פירות קפואים או פירות יבשים וכיו”ב, וראה כל מוצר בערכו.
חשוב לציין כי יש להקפיד על כשרות מהדרין המקפידה היטב על עניני החרקים במוצרים המוספים למעדנים, כיון שבדרך כלל אין אפשרות לצרכן לבדוק את המוצר בביתו, וכבר היו דברים מעולם שבדקנו את המוצר “תות שדה” קפוא כחומר גלם לפני שהוסיפו אותו כמות שהוא למעדן חלב, ומצאנו בו לאחר בדיקה חרקי שדה שונים. 
ולשאלת רבים, אודות מוצרי חלב המצוי בהם ג’לטין דגים, יש להתירם גם לכתחילה לבני ספרד המקפידים שלא לאכול מוצרי דגים עם חלב, ובסיס ההיתר כיון שג’לטין זה בתום ייצורו נחשב כ”פנים חדשות” עד שרבו הפוסקים להתירו גם כאשר נעשה מנו”ט, ובוודאי אם כן שיש להתיר לענין תערובת דגים וחלב, ובמקום אחר הארכתי עוד בדין זה.