לוגו בית המעשר
|

לוטין

י"ט אדר ב' התשע"ט | 26/03/2019

ראה ערך “רד סנפר”.