לוגו בית המעשר
|

כיני ים צמודים לבית הרעי של הסרדינים בהגדלה

כיני דגים

י' סיון התשע"ט | 13/06/2019

בכמה מאזורי הדייג בעולם וביניהם גם בחופי הים התיכון, מצויים כינים יחסית גדולים, הנצמדים אל נקודת היציאה מבית הרעי של הדג ומוצצים משם את מזונם. תופעה זו מצאנו לרבו בסרדינים הנידוגים בחופי ים התיכון, כאשר מחד כינה זו גדולה וניכרת היטב, ובנוסף היא איננה נצמדת בחוזקה, והיא ניתנת להסרה בקלות. [תמונה מס 1]

1. כיני ים צמודים לבית הרעי של הסרדינים

1. כיני ים צמודים לבית הרעי של הסרדינים

מאידך כיון שטבעם של דגי הסרדין לבוא בלהקות, ואין הממיינים מחלקים שלל, להפריד בין הדגים לכינים, קיימת מציאות תדירה בתקופת שיווק הסרדינים הטריים, שניתן למצוא כינים אלו צמודים בחלק התחתון של הסרדינים, ומוטל על ועדי הכשרות המתמחים בענייני טפילים, להשתדל ככל האפשר שהצרכן יקבל את הסרדינים כשהם נקיים, וזה לאחר דרישה להקפיד יותר על טיב המיון בזמן החזרה מן הים, וכן אצל הסוחרים שעומדים תחת פיקוח מיוחד על טפילים, ועדיין מומלץ לכל המשגיחים שגם כאשר רוכשים בכשרות, כולל כשרות המתמחה בענייני טפילים, לבדוק מדגמית את התוצרת קודם שיווקה לציבור. וכאשר רוכשים ללא כשרות המקפידה על עניני טפילים, חובה קודם הכנסת התוצרת לוויטרינה למכירה, לשטוף ולמיין את כל הסרדינים קודם שיווקם.