לוגו בית המעשר
|

חרשוף

ט"ו אייר התשע"ט | 20/05/2019

[חרשוף הוא זן מזני הארטישוק אולם הארטישוק עצמו קטן יותר, ועיקר השימוש בצמח זה הוא בעלים של הצמח].

נגיעות הירק

עלי החרשוף נגועים בחרקים רבים, וראה לעיל בערכו. בשדרת הצמח מצויים חרקים הקיימים בארטישוק הנתפסים עליו. כמו”כ בשטח שלא מטופל כדבעי מצויים זחלים הנוברים מחילות בקלח.

אופן הבדיקה והשימוש:

יש לשטוף את החרשוף תחת ברז מים תוך כדי שפשוף החרשוף עם “ליפה” או כיו”ב. יש לחתוך את קצוות החרשוף, וטוב גם לחצותו לשניים, ולבדוק אם אין סימנים של מחילות או נבירות פנימה. במידה ונמצאו מחילות יש לחטט אחריהם ולראות שלא נותרו חרקים, ויש להסיר את כל המקום הנגוע.
כנימות נחבים תחת העלה.

כנימות נחבים תחת העלה.

מושבת כנימות על גבי הארטישוק / חרשוף

מושבת כנימות על גבי הארטישוק / חרשוף

חרשוף, מושבת כנימות על העלים. בתמונה הקטנה כנימה על הקלח

חרשוף, מושבת כנימות על העלים. [בתמונה הקטנה כנימה על הקלח]