לוגו בית המעשר
|

חרוב

י"ט אדר ב' התשע"ט | 26/03/2019
שיווק החרוב בארץ ישראל מחולק לשניים האחד מתוצרת ייבוא (מהמדינות הסמוכות) ותוצרת זו גדלה בדרך כלל במטעים מטופלים ורואים זאת בעליל כיון שהאיכות ניכרת מאד. והשני הוא שיווק הגדלים בארץ, חרובים אלו גדלים בר בעצים שאינם מטופלים, והנגיעות בהם מצויה מאד. עיקר הנגיעות הם של הזחלים של עשי הפירות השונים ובעיקר עש החרוב ולפעמים גם עש הדבלים ועוד. צבע הזחל חום – אדמדם. לאחר הטלת הביצים חודר הזחל לתוככי הפרי מסדקים שאינם ניכרים לעין, ומתפתח בתוך הפרי. הזחל מותיר אחריו סימנים רבים כגון: קורים גללים ועוד. גם בחרובים שהם מתוצרת ייבוא במידה והם מאוחסנים זמן רב במחסנים יש בהם פגיעה של מזיקי מחסן שונים, ויש להיזהר בזה.
אופן הבדיקה והשימוש:
ראשית, יש לבחור תוצרת של חרובים יפים ושלימים, ולהשתדל מאד שיהיו נקיים ומבריקים (דבר המעיד על טריות ולא מאוחסן זמן רב). רצוי להשרות את החרוב במים מספר דקות ובכך לרככו, ולחצות עם סכין את החרוב לאורכו, ולהתבונן שאין בפנים סימני כירסום, גללים, קורים ושאר סימנים מחשידים. במידה ולא נמצא אין צורך לחפש יותר והפרי מותר באכילה. במידה ונמצאו סימנים מחשידים יש לחתוך את המקום הנגוע ולבדוק היטב בשאר המקומות. והבדיקה בחרוב קשה מאד עקב מקומות המסתור שיש לזחלים, ולכן יש להתבונן היטב, או להמנע כלל מלאכול חרוב שנמצאו בו סימנים להימצאות חרקים.

זחל עש בתוך פרי החרוב

חרוב נגוע במזיקי מחסן, ניתן להבחין בפסולת החרקים