לוגו בית המעשר
|

חמוציות מיובשות

י"ט אדר ב' התשע"ט | 26/03/2019

ראה בחלק שלישי בערך “חמוציות” על אופי גידול של פרי זה ועל אופן בדיקתו בהיותו טרי או קפוא.

חמוציות מיובשות, עלולות לקבל נגיעות לאחר תהליך הייבוש ובזמן אחסונם, ואופן בדיקתם שווה לאופן בדיקת צימוקים, וראה לקמן בערך “צימוקים”, וראה עוד לקמן בערך “פירות יבשים“.