לוגו בית המעשר
|

חיפושית הטבק בין בג’ינג’ר 

ל' ניסן התשע"ט | 05/05/2019
עלי הזעתר עלולים להיות נגועים בכנימות עלה, תריפסים, אקריות ועוד. האיזוב מופיע בכמה סוגים שונים, ובכולם יש נגיעות ברמות שונות ובכל סוגי החרקים.
אופן הבדיקה והשימוש:
יש לקחת כמות מועטה של גבעולים ולהשרותם במים עם חומר השריה למשך כ-5 דקות, לקחת מספר בודד של גבעולים ולשפשפם באמצעות ספוג רך טבול בחומר, לשוטפם היטב תחת זרם מים חזק. ולאחר מיכן לקחת כל עלה ולהתבונן מול מקור אור, לראות שלא נותרו חרקים ושאין סימנים של מנהרות על גבי העלים שנוצרו על ידי הזחל של זבוב המנהרות. במידה ונמצא עלה נגוע יש להסירו. לאחר מיכן יש להפריד את העלים מהגבעולים ולהשתמש בעלים הבדוקים בלבד. כיון שבדיקה זו קשה ביותר על כן מומלץ להשתמש בדרכים אחרות הנזכרות לקמן:
א.      להשתמש בתמצית מי זעתר. כלומר לאחר שטיפה היטב של העלים במים. לבשלם כמות שהם עם מים, להעביר את התבשיל סינון היטב במסננת דקה עם צמר גפן. ולהשתמש במי התמצית המסוננים.
ב.      כמו כן אפשר לאחר שטיפה טובה, לעטפם בתוך בד ולקשרו היטב, ולהכניסו בתוך התבשיל עם הבד.
ג.       כמו כן אפשר לטחנם דק מאד בבלנדר לאחר שטיפה ראויה כמבואר לעיל, ולהשתמש עם חומר טחון.
אזוב אפור משונן נגוע בכנימת עלה

אזוב אפור משונן נגוע בכנימת עלה

זעתר תימני נגוע – העלה תחת מיקרוסקופ

זעתר תימני נגוע – העלה תחת מיקרוסקופ

זעתר יבש –  ראה בכרך הרביעי בערך “עלי תבלין מיובשים”.