לוגו בית המעשר
|

חזרת

ל' ניסן התשע"ט | 05/05/2019

הנגיעות:

עלי החזרת נגועים בחרקים שונים כגון האקריות, הכנימות, זחלים ועוד. שורש החזרת בד”כ נקי. [אם כי בשטחים לא מטופלים יכול להיות פגיעה של זחלים הנוברים בשורש].

אופן הבדיקה והשימוש:קרדיט ל

השורש, בחזקת נקי ואינו צריך בדיקה.
העלים, יש להפריד ולקחת כמות מועטה של עלים ולהשרותם במים עם חומר השריה למשך כ-5 דקות, ולשוטפם היטב תחת זרם מים חזק. ולאחר מיכן לקחת כל עלה ולהתבונן מול מקור אור, לראות שלא נותרו חרקים ושאין סימנים של מנהרות על גבי העלים שנוצרו על ידי הזחל של זבוב המנהרות. במידה ונמצא עלה נגוע יש להסירו.