לוגו בית המעשר
|

וויטפיש

י"ח אדר ב' התשע"ט | 25/03/2019

וויטפיש (WHITE FISH)

דג  זה הוא דג הגדל באגמים, ומצויים בו תולעים בחלל הבטן ובין איבריו הפנימיים. צורת התולעים הוא כעין גרגר אורז ומופיע בצבעים שונים. בבשר הדג מצוי טפיל החודר לבשר מתוך מעי הדג. (למעי הדג הטפיל חודר באמצעות דגיגים וסרטנים קטנים שהוא אוכל, והטפיל נמצא בתוכם –  ראה עוד בערך  “אנסאקיס”).
בכניסתו לדג הטפיל זעיר ביותר ובתוך המעיים הוא מתפתח לעיתים עד 15 ס”מ ויותר. התולעת מסתובבת סביב עצמה ונתונה בתוך קפסולה הנמצאת בבשר הדג. דיון הלכתי מורחב אודות הטפילים בדג זה נכתבו בפוסקים האחרונים, והבאנו חלק מדבריהם לעיל בדיני שרץ הארץ, ולקמן בחלק בירורי הלכה. (וראה שם עוד בסו”ס ה’ מש”כ בשם מו”ר הגריש”א שליט”א).

אופן הבדיקה והשימוש:

לפני  השימוש בדג יש להסיר את איבריו הפנימיים ולנקות היטב את חלל הבטן מכל צדדיו, לשטוף היטב תוך שפשוף, ולהתבונן שלא נותרו תולעים בחלל הבטן או בצדדיו. עקב החשש לתולעים שבתוך בשר הדג יש לחצות את הדג לאורכו ורצוי מאד להסיר את עור הדג, ולהתבונן בבדיקה ויזואלית שלא מצויים טפילים בתוך הבשר (במידה ויש בליטות ע”ג הבשר יש לחטט בתוכם כיון שזה בד”כ סימן להימצאות הטפיל). המומלץ ביותר זה, לאחר הסרת העור להניח את הדג על שולחן אור ולראות שאין בתוך הדג כל גוף זר.
וויט פיש הנמכר טחון (או כקציצות – טחון או קפוא), אין לחוש לתולעים עקב תהליכי העיבוד והטחינה. (ראה בהלכות שרץ המים סעיף ח).