לוגו בית המעשר
|

הרינג (מטיאס)

י"ח אדר ב' התשע"ט | 25/03/2019
דגי  ההרינג הם דגי ים הגדלים באזור נורבגיה, דנמרק ועוד. דגים אלו נקיים בד”כ מטפילים חיצוניים, אולם הם נגועים בנגיעות גבוהה בתולעים ממין “אניסאקיס” על גבי האיברים הפנימיים, ובדפנות בטן הדג, שצבען בדרך כלל לבן.
אופן הבדיקה והשימוש:
בחלקי  הפנים, ראוי שלא להשתמש עקב ריבוי החרקים. (אודות ביצי הדג ראה בחלק המפרט את הבדיקה של ביצי דגים). את דפנות הבטן יש לשטוף ולנקות היטב, ולהתבונן שלא נותרו חרקים.
אודות רכישת הדג כשהוא מעובד באופנים שונים, ראה “דגים מעובדים”.