לוגו בית המעשר
|

הליבוט

י"ח אדר ב' התשע"ט | 25/03/2019
דגי  ההליבוט הינם דגי ים המיובאים קפואים מנורבגיה איסלנד ועוד, וכבכל דגי הים לעיתים מצוי בהם תולעי אנסאקיס בחלל הבטן, צבע התולעת הגם שהוא שקוף בד”כ, מ”מ עקב הסביבה שהוא חי בה ניתן למוצאו בצבעים כהים וכגון הנראה בתמונה שצבעו שחור.
על ההליבוט הגרינלנדי, מצוי לעיתים נדירות טפיל חיצוני ממין “סיפיריון לומפי”, המצוי בדג הרוטברש מזן מנטלה. ראה בפירוט על טפיל זה וכיצד לנקותו, במה שביארנו בדג הרוטברש.
אופן הבדיקה והשימוש:
לאחר  ניקוי הדג מאיבריו הפנימיים, יש להתבונן שלא נותרו תולעים (מפותלות כעין “ספירלה”), ובמידה ונמצאו תולעים יש לנקות היטב את חלל הבטן עם סכין, ובצמוד לשדרת הדג, ולאחר הנקיון לשטוף היטב תחת ברז מים.