לוגו בית המעשר
|

דניס (ספרוס זהוב)

י"ח אדר ב' התשע"ט | 25/03/2019
דגי הדניס הם דגי ים במקורם, אולם ניתן לאקלמם למים מתוקים. רוב התוצרת המשווקת בארץ ישראל מקורה מן הים. כמו”כ קיים גידול של דגי דניס בזנים מיוחדים ועמידים בכלובים מושקעים במימי ים סוף. ולאחרונה החלו לגדלם בכלובים דומים ומתקדמים מאד בחופי מכמורת שבמרכז ארץ ישראל.
אופן הבדיקה והשימוש:
דגי דניס שנידוגו בים נקיים מטפילים חיצוניים ולעיתים נדירות ניתן למצוא בהם תולעים כבכל דגי הים, ויש לנקות היטב את דפנות הבטן, ולהתבונן שלא נותרו תולעים.
דגי הדניס הגדלים בכלובי שביה הן בים סף והן במכמורת,הם בחזקת נקיים לחלוטין ואינם צריכים בדיקה.