לוגו בית המעשר
|

דייסה- מזון תינוקות

כ' אדר ב' התשע"ט | 27/03/2019
מזון תינוקות מורכב ממגוון גדול של אפשרויות, כגון קמח אורז, קורנפלור, סולת ועוד. הליך ייצורו מאד סטרילי ובדרך כלל רוב ככל סוגי האריזות של מזון זה הם הרמטיים.
אולם מזון תינוקות לאחר הפתיחה, או לעיתים נדירות מאד גם באריזתו, באם הוא מאוחסן בתנאים לקויים, עלול להיות מותקף על ידי מזיקי מחסן, בוגרים וזחלים.
וראה עוד לעיל בערך “אורז” בתת ערך “קמח אורז”.
אופן הבדיקה והשימוש:
מזון תינוקות המשווק באריזות הרמטיות, בחזקת נקי ואינו טעון בדיקה. לאחר הפתיחה רצוי לאחסנו במקרר, למנוע כל חשש התפתחות.
מזון פתוח שאוחסן בתנאים לקויים, יש צורך לבדוק לפני השימוש באופן הבא: יש לפזר את האבקה על גבי משטח בצבע כתום, ולהתבונן שאין אבקה או קורים [שנוצרו על ידי הזחלים], או חרקים בוגרים. באם נתגלו ממצאים כל שהם אין להשתמש במוצר.