לוגו בית המעשר
|

גזר

כ"א אדר ב' התשע"ט | 28/03/2019
רוב ככל הירק המשווק בארץ ובפרט אותם שארוזים באריזות קמעונאיות הם מטיב מעולה ולאחר מיון, והרי הוא בחזקת נקי ואינו צריך בדיקה. סדקים לאורך הגזר אינם סימן לנגיעות.
פעמים שיש שיווק של גזר מטיב ירוד [מצוי בתוצרת נכרית בשנת השמיטה], שיש בו נגיעות בפרט של זחלים של “פסילת הגזר” ועוד. הכניסה של הזחל לתוככי הגזר הוא מהחלק העליון – “ראש” הגזר. ולכן יש לחתוך את ראש הגזר ולהתבונן שאין נקב שהוא תחילתו של מחילה של הזחל לתוך הגזר, במידה ומוצאים נקב יש לחטט אחריו. כמו כן כאשר רואים על גבי הגזר כתמים שצבעם השתנה לכהה יותר, יש לחטט אחריהם.
גזר בשימורים או קפוא , הוא בחזקת נקי ואינו טעון בדיקה.
גזר מיובש , הוא בחזקת נקי מבחינת החרקים הספציפיים של הגזר. אך כיון שהוא שוהה במחסנים, יש חשש להתרבות “חרקי מחסן” [ראה בהרחבה במבוא לכרך ד]. ולכן קודם השימוש יש לפזרו על גבי משטח בהיר, ולראות שאין חרקים כהים או זחלים אף בהירים בינות לגזר. במידה ויש נגיעות יש להימנע מלהשתמש בגזר, אלא אם כן יבדקו כל חתיכה וחתיכה וישטפו אותה היטב תחת זרם מים.
פגע טבעי שאינו סימן לחרקים

פגע טבעי שאינו סימן לחרקים

נבירה חיצונית של נובר שדה בגזר

נבירה חיצונית של נובר שדה בגזר