לוגו בית המעשר
|

ברוקולי

כ"א אדר ב' התשע"ט | 28/03/2019

ירק זה נגוע בנגיעות גבוהה מאד של חרקים, כגון תריפסים, כנימות עלה, זחלי פרודניה ועוד. עיקר הנגיעות היא בינות לפרחים והגבעולים של הברוקולי. בדרך כלל בניעור של הברוקולי על גבי משטח לבן, ניתן לראות חרקים שנופלים על גבי המשטח.

תריפסים שנשרו בניעור הברוקולי

תריפסים שנשרו בניעור הברוקולי

תריפס תפוס על קלח הברוקולי

תריפס תפוס על קלח הברוקולי

זחל שנותר שלם בברוקולי קפוא תחת הגבעול, לאחר שעבר את כל תהליכי המפעל כולל לאחר הקפאה במשך קרוב לשנה

זחל שנותר שלם בברוקולי קפוא תחת הגבעול, לאחר שעבר את כל תהליכי המפעל כולל לאחר הקפאה במשך קרוב לשנה

המבנה המורכב של הברוקולי גורם שלא תועיל השריה כלל לירק כיון שהחרקים נתפסים בין הפרחים או במקום החיבור של הגבעולים וכיו”ב. ומניסיונות שעשינו גם לאחר בישול במים רותחים ו/או לאחר שהיה של הירק בתנור חם מאד או אף לאחר הבהוב על גבי האש, לאחר הפרדת העלים נמצאו חרקים מתים אך שלימים בינות העלים.

אופן הבדיקה והשימוש:
יש להפריד את כל הפרחים והגבעולים מהקלח המרכזי, כך שישאר רק הקלח המרכזי יחד עם הקלחים הגדולים שהתפצלו מהקלח המרכזי, ללא קצוות הגבעולים הקטנים, כשהקלח המרכזי נותר חלק לחלוטין, יש להשרותו במים עם חומר השריה למשך כ-5 דקות. לאחר מיכן יש לשוטפו היטב תחת זרם מים. את הפרחים והגבעולים אין שיטה בטוחה לנקותם, ויש להמנע משימוש בהם.

ברוקולי מגידול מיוחד [ראה לקמן נספח א]:
בגידול המיוחד בד”כ כשרות המתמחה בעניני חרקים, משתדלת שלא תהיה כלל נגיעות ואף לא בכמות זעירה, עקב הקושי לנקות ירק זה. בכל אופן לצאת ידי כל חשש, יש להפריד את הפרחים מהקלח המרכזי, ולהשרות את הפרחים, הגבעולים והקלח, במים עם חומר השריה למשך כ-5 דקות. לאחר מיכן יש לשוטפו היטב תחת זרם מים.

ברוקולי קפוא:
כאמור, עקב המבנה המורכב של הברוקולי, כמעט ולא קיים תוצרת שהיא נקיה מחרקים לחלוטין, ולכן הגם שהיצרנים לוקחים ומבררים את התוצרת היותר טובה היא עדיין נגועה בחרקים. ואין כלל היתר להשתמש בירק זה אף אם הוא קפוא, וכל זה הגם שהתוצרת עוברת שטיפה [ג’קוזי] ויתר מכונות שטיפה וייבוש, כמו כן ההקפאה העמוקה לא רק שאינה מיטיבה מבחינה הלכתית עם החרקים, אלא אדרבה משאירה אותם שלימים כמו שהם ואינם מתפרקים גם לאחר שנה ויותר. ולכן אין להתיר כלל שימוש שירק זה גם כשהוא קפוא. [ואדרבה בירק שהוא לאחר ההקפאה הבדיקה קשה מאד, כיון שלאחר ההפשרה התוצרת מתרככת מאד וא”א לבודקה כיאות].

מאידך אם החומר גלם גדל בתנאים מיוחדים המבטיח כמעט לחלוטין את נקיונו וכבר בשלב זה, ולאחר תוספות נוספות במפעל, מביאים את התוצרת לנקיון מוחלט, יש להתיר שימוש במוצר זה. אולם כל זה בתנאי שיש חותם של ועד כשרות המומחה לענינים אלו על גבי כל אריזה. [ראה לקמן בחלק הנספחים – נספח א שהארכתי בתיאור ייצור ירקות קפואים ללא חרקים].