לוגו בית המעשר
|

בקלה (מרלוזה)

י"ב אדר ב' התשע"ט | 19/03/2019

בקלה מזן מרלוזה (הובסי) – הייק / צעיר ופילה

המרלוזה הוא דג ים ממשפחת הבקלה, ומשווק כבקלה צעיר, וכפילה ללא עור ועצמות.

אופן הבדיקה והשימוש:

בבקלה  צעיר המיובא קפוא לארץ, מצויים בו תולעים בחלל הבטן, התולעים מצויים בצבעים שונים לבן כהה עד שקוף, ולכן לאחר הפשרתו יש לנקותו כנזכר בבקלה הים תיכונית. מעבר לכך מצאנו כמה פעמים בדגי הבקלה המיובאים מדרום אמריקה טפילים חיצוניים החודרים לדג מבחוץ (כנראה בתמונות) כאשר הטפיל תוקע עוגן בתוך הדג ומשאיר את חלקו השני מחוץ לדג.(פעמים שלאחר ניקוי הדג מורידים את החלק החיצוני של הטפיל אך מותירים את העוגן בתוך בשר הדג. אולם במקום חדירת הטפיל מבחינים בבירור במקום פציעת הדג, ואם מוצאים מקום פציעה זה יש לחטט אחריו עד שורשו). ולכן יש להתבונן חזותית על גבי הדג אם יש עליו טפילים. באם יש טפיל או מקום פציעה, יש לחטט עד שורשו ולהסירו. לעיתים נדירות ניתן למצוא את טפיל הצצטודה – גדול מאד הנמצא כולו תחת עור הדג, אולם מותיר נקב בעור (ראה תמונה).
בארצות  חו”ל אם קונה דג בקלה טרי, יש להסיר את כל האיברים הפנימיים, ולהתבונן חזותית על גבי עור הדג שאין בו טפילים חיצוניים, או מקום פציעה שעוגן הטפיל נשאר בפנים, ולאחר ניקוי חלל הבטן יש להתבונן בחלל הבטן שלא נותרו תולעים דבוקות בדפנות הבטן.
בפילה מרלוזה, אין לחשוש לטפילים חיצוניים או לתולעים, כיון שהדגים עוברים ניקוי יסודי. אולם קיים בתוך הרקמות של בשר הדג ציסטות עטופים בקרום שחור שהופרש ע”י הדג. בתוך כיסים אלו נמצאים יצורים זעירים מאד (אספורוזאים) שנבלעים ונכנסים למעי הדג ומשם חודרים לבשר הדג ומתמקמים שם. (ראה לעיל בדיני שרץ המים, שכיון ויצורים ימיים אלו זעירים ביותר ואינם נראים לעין, הרי הם מותרים. ועוד שהם בתוך הבשר, וסתם תולעים שבתוך הבשר מותרים מלבד מה שברור שבא מבחוץ. וכל זה אף שהכיס עצמו ניכר). בעבר במפעלים בארגנטינה היו בודקים את התוצרת על גבי שולחנות אור. אולם כיום זה הופסק לחלוטין. והבדיקה היחידה שהם עושים זה בדיקה ויזואלית על שולחן רגיל.
מרלוזה דה קולה/הוקי:

דג  זה מגיע מארגנטינה. הדג מגיע לארץ ישראל כפילה ללא עצמות ועור רק מצד אחד. במבט שטחי העור נדמה כניילון, עור עדין מאד. והוא נראה חלק לחלוטין ללא כל סימני קשקשת או בית קשקש שנראים לעין. אולם בפועל יש לו קשקשים והדג הוא טהור (ראה לקמן בחלק בירורי הלכה סימן ז מש”כ בזה).

בבדיקות שעשיתי הדג נמצא כנקי מכל חשש טפילים ותולעים. (מלבד הנאמר לי ע”י הדייגים שפעמים ניתן למצוא טפיל כעין גרגר אורז צהוב (ראה דוגמא לקמן בדג הסול)). אולם כיון שהבדיקות שעשיתי הם מועטות יש לבדוק יותר.