לוגו בית המעשר
|

בצל

כ"א אדר ב' התשע"ט | 28/03/2019
תריפסים על בצל "ריברסייד"

תריפסים על בצל “ריברסייד”

חרק כעין כינה לבנה על בצל מאוחסן בתנאי לחות. בתמונה העליונה מימין, החרק בהגדלה.

חרק כעין כינה לבנה על בצל מאוחסן בתנאי לחות. בתמונה העליונה מימין, החרק בהגדלה.

זחלים של מזיקי מחסן בבצל מאוחסן בתנאי לחות.

זחלים של מזיקי מחסן בבצל מאוחסן בתנאי לחות.

בצל עם קפלים פנימיים.

בצל עם קפלים פנימיים.

הנגיעות בבצל שונה בין הזנים השונים של הבצל הגדלים בתקופות שונות של השנה, ובאיזורים שונים של גידול. המזיקים העיקריים שלהם יש לחשוש בבצל הם התריפסים בעיקר, ובאופן יותר נדיר יש לחוש לאקריות וזחלים בצבע לבן [כנראה בתמונה].

אופן הבדיקה והשימוש:

בצל קשה וסגור לחלוטין וללא נביטת עלים, הרי הוא בחזקת נקי מחרקים ואינו צריך בדיקה. [הגם שיש המחמירים להוריד את חלקו העליון ואת השכבה העליונה של הבצל]. באם הבצל מחובר משני בצלים המחוברים יחד, יש לחשוש לתריפסים שנכנסו בין שני הבצלים, ולכן יש להפריד את שני הבצלים ולשוטפם תחת זרם מים.

בצל שהחלק העליון שלו פתוח ואין הגלדים סגורים היטב זה על גבי זה, וכן בצל כמוש ורך, וכן בצל שנבטו ממנו עלים חיצוניים, יש לחשוש לחרקים, ועל כן חובה לבודקו היטב וכדלקמן:
א.   יש לחתוך את החלק העליון של הבצל, עד המקום שהגלדים שוכבים וסגורים אחד על משנהו.
ב.   יש לקלף את כל הגלדים של הבצל, ולהתבונן בכל גלד מול מקור אור שאין חרקים [התריפסים והזחלים נראים בבירור, האקריות נראות למי שלא בקי כלכלוך לבן, אולם ניתן להבחין ולזהותם באמצעות זכוכית מגדלת].

במידה ורוצים להשתמש בעלים שנבטו מהבצל, יש לחותכם מהבצל, ולחצותם לאורכם, להשרותם בחומר השריה למשך כ-5 דקות, ולשוטפם תוף כדי שפשופם תחת זרם מים חזק.

בצל "תאומים"
תריפס בין קפלי לב הארטישוק

בצל מעובד/שבבי בצל: ראה בכרך הרביעי בערך “שבבי בצל”.