לוגו בית המעשר
|

בצל ירוק

כ"א אדר ב' התשע"ט | 28/03/2019
מקום חיבור החלק הלבן והירוק בבצל, האיזור היותר נגוע

מקום חיבור החלק הלבן והירוק בבצל, האיזור היותר נגוע

תריפס בחלק הירוק של הבצל

תריפס בחלק הירוק של הבצל

תריפס במקום החיבור של הלבן והירוק בבצל

תריפס במקום החיבור של הלבן והירוק בבצל

צמח זה מותקף בעיקר על ידי תריפסים ורימת זבוב המנהרות. הנגיעות היא בעלים הירוקים, בעלים הלבנים בחלקם העליון, ועיקר הנגיעות היא במקום החיבור של העלים הירוקים עם החלק הלבן [ניתן להבחין בזה כאשר מפרידים את העלים הירוקים מהלבנים בזהירות, ואזי ניתן להבחין בתריפסים הבורחים כלפי מטה, ובמידה והם עדיין צעירים צבעם הוא בהיר כצבע הבהיר של החלק הלבן של הבצל, דבר המקשה מאד על זיהוים].

אופן הבדיקה והשימוש:
יש להתבונן חזותית על העלים הירוקים, שאין בהם מנהרות שנוצרו על ידי רימת זבוב המנהרות. במידה ויש מנהרות שכאלו, אין להשתמש כלל בבצל זה.
במידה ולא נמצאה נגיעות של זבוב המנהרות יש לנהוג כדלקמן:
את החלק הכדורי התחתון, יש לחתוך [והוא מותר בשימוש לאחר שטיפה חיצונית]. את יתר הבצל יש להפריד את כל שכבות החלק הלבן, ולהפריד את כל העלים הירוקים. יש לחתוך את כל חלקי הבצל הן הלבן והן העלים הירוקים ולחצות את כל העלים לשנים. להשרות בחומר השריה למשך כ-5 דקות. לאחר מיכן יש לשטוף היטב כל חלק וחלק תחת זרם מים תוך כדי שפשוף העלים ביד.

בצל ירוק מגידול מיוחד [ראה לקמן נספח א]:
יש להשרות בחומר השריה, ולשוטפו היטב תחת זרם מים חזק.