לוגו בית המעשר
|

במיה

כ"א אדר ב' התשע"ט | 28/03/2019

הבמיה בדרך כלל נקיה ואינה חייבת בבדיקה. [אמנם לעיתים נדירות פוגעים בה זחלים שונים כגון של “זיפית הכותנה” ועוד. ולצאת ידי כל חשש ראוי לחצות את הבמיה לשניים ולהתבונן שאין בו זחלים]