לוגו בית המעשר
|

בזיליקום – ריחן

כ"א אדר ב' התשע"ט | 28/03/2019
תריפס בוגר על עלה בזיליקום

תריפס בוגר על עלה בזיליקום

ביצת פלוסייה על עלה בזיליקום

ביצת פלוסייה על עלה בזיליקום

צמח זה מותקף על ידי כמה סוגי חרקים כגון הכנימות עלה, תריפסים, אקריות, רימת זבוב המנהרות ועוד. הנגיעות היא הן בעלים והן בגבעולים ובפרט במקומות החיבור של העלה לגבעול.

אופן הבדיקה והשימוש:
יש לקחת כמות מועטה של גבעולים ולהשרותם במים עם חומר השריה למשך כ-5 דקות, לקחת מספר בודד של גבעולים ולשפשפם באמצעות ספוג רך טבול בחומר, לשוטפם היטב תחת זרם מים חזק. ולאחר מיכן לקחת כל עלה ולהתבונן מול מקור אור, לראות שלא נותרו חרקים ושאין סימנים של מנהרות על גבי העלים שנוצרו על ידי הזחל של זבוב המנהרות. במידה ונמצא עלה נגוע יש להסירו. לאחר מיכן יש להפריד את העלים מהגבעולים ולהשתמש בעלים הבדוקים בלבד. כיון שבדיקה זו קשה ביותר על כן מומלץ להשתמש בדרכים אחרות הנזכרות לקמן.

ניתן גם להשתמש בתמצית מי בזיליקום. כלומר לאחר שטיפה היטב של העלים במים. לבשלם כמות שהם עם מים, להעביר את התבשיל סינון היטב במסננת דקה עם צמר גפן. ולהשתמש במי התמצית המסוננים. כמו כן אפשר לאחר שטיפה טובה, לעוטפם בתוך בד ולקושרו היטב, ולהכניסו בתוך התבשיל עם הבד.

בזיליקום מגידול מיוחד [ראה לקמן נספח א]
יש להשרות בחומר השריה, ולשוטפו היטב תחת זרם מים חזק.

בזיל / עלים מיובשים: ראה בכרך הרביעי בערך “עלי תבלין מיובשים”.