לוגו בית המעשר
|

בורי (קיפון מצוי)

י"ב אדר ב' התשע"ט | 19/03/2019
דגי  הבורי במקורם הם דגי ים החודרים לשפכי הנחלים בעונות שונות בשנה. הם נתפסים בעודם קטנים ומועברים לבריכות פיטום. בדגי הבורי ניתן למצוא באופן נדיר את טפיל  ולעיתים פחות נדירות ניתן למצוא את טפיל הלרניאה.את הלרניאה ניתן למצוא באופן יותר תדיר בתקופה בה מנקים את בריכות הקרפיון ואזי כל הטפילים שבבריכות נתפסים בדגי הבורי. ובבריכות מוזנחות ניתן למצוא את טפיל הארגיזולוס על גבי הזימים של הדג.
אופן הבדיקה והשימוש:
דגים  הנקנים בחנויות העומדות תחת פיקוח כשרותי מיוחד גם לענין טפילים, מקורם מבריכות מטופלות כדבעי, ואין חשש לטפילים חיצוניים כלל, ומותרים באכילה ללא בדיקה.
דגים  הנקנים ממקומות שאינם תחת פיקוח לענין חרקים, יש להתבונן בבדיקה חזותית על גבי הדגים ובעיקר באזור הסנפירים, צדדי הבטן התחתוניים, ובאזור הצוואר והזנב, באם לא נראה כל סימן אדום המסמן פציעה מהלרניאה, מותר הדג באכילה, ובמידה ויש חשש יש לגרד היטב את כל עור הדג וכמבואר לעיל בדג אמנון. את ראש הדג יש להשליך ולא להשתמש בו.(במידה ורוצים להשתמש בראש הדג, יש להשליך את הזימים לחלוטין, ולגרד היטב את כל החללים בראש, ולבדוק חזותית שלא תפוסים שם טפילים).
טפיל לרניאה בדג בורי
טפיל לרניאה בדג בורי בהגדלה