לוגו בית המעשר
|

בורגול

כ' אדר ב' התשע"ט | 27/03/2019

הבורגול מיוצר מחיטה מבושלת שיובשה ועברה גריסה, יש שלשה אופני גריסה בבורגול: גס, דק וג’ריש [=דק מאד]. מכיון שהבורגול הוא למעשה חיטה, יש בה נגיעות מרובה של מזיקי מחסן עקב האחסון הרב שהיא עוברת ובפרט עקב תנאי אחסון לקויים [ראה לקמן ערך “חיטה”] ויתכן שהבורגול כבר יוצר מחיטה נגועה. אלא שתהליך הבישול שלו לא יכול להותיר שום חרק חי, שיכול להוות מקור להתפתחות אח”כ. מאידך, גם חרקים מתים אסורים, אלא שבשלב הסינון והגריסה של הבורגול החרקים נפלטים החוצה או מאבדים את צורתם. אולם החשש הגבוה יותר הוא האחסון של הבורגול עצמו, שאז הוא מקבל נגיעות של חרקי מחסן שונים כגון חדקניות, חיפושיות זחלים ועוד.  ובאחסון לקוי ובפרט עם לחות גבוהה, ניתן אף  למצוא פסוקאים זעירים.

אופן הבדיקה והשימוש:

עיקר הנגיעות של הבורגול היא בין שברי הגרגירים, וכאמור יש שני סוגים עיקריים של חרקים, האחד הם החרקים הבוגרים שניכרים היטב בבדיקה, והסוג השני הם הזחלים שצבעם לבן ובתחילת חייהם עם זעירים ביותר ולעיתים כרוחב שערת אדם. ובאחסון לקוי אף חרקים זעירים ביותר. לצורך הבדיקה יש לפזר את הבורגול על משטח כתום ועדיף אם יש אפשרות על שולחן אור [ובפרט במקומות המוסדיים]  ולהסיר את הגרגירים הנקובים, ו/או את החרקים. במידה ונמצאו חרקים זעירים, רצוי לא להשתמש במוצר זה, עקב הקושי בהפרדתם לחלוטין מהמוצר כשהוא גרוס, ולכתחילה רצוי להימנע מלהשתמש במוצר גם אם נמצאו זחלים, ובפרט בבורגול שגרוס דק. כדי  להבטיח שהבדיקה הייתה כיאות ולא נותרו במוצר זחלים קטנים או חרקים זעירים, אזי בורגול גרוס דק, ניתן לסנן במסננת שתותיר את החרקים במסננת, ובורגול גרוס גס, ניתן לסנן במסננת שהחורים גדולים כדי שהזחלים יעברו אל המשטח והבורגול יישאר במסננת. במידה ונשארו חרקים זעירים, אין להשתמש במוצר.

חיפושית בין גרגירי בורגול

חיפושית בין גרגירי בורגול

בדיקת בורגול על שולחן אור, המיקל על הבדיקה

בדיקת בורגול על שולחן אור, המיקל על הבדיקה