לוגו בית המעשר
|

בבקו

י"ט אדר ב' התשע"ט | 26/03/2019
בבקו הוא אחד מזני הפפאיה אלא שהוא מוארך יותר. הפירות המשווקים בארץ, הם ממטעים מטופלים והם בחזקת נקיים ואינם טעונים בדיקה. הפירות הגדלים בחצירות פרטיות. ואותם המשווקים בשווקים הפתוחים באסיה ובפרט במדינת סין ותיאלנד, מצוי בהם לעיתים רימות של זבוב הפירות וחובה לבודקם לפני האכילה. (ראה בספרי שו”ת “חלקת השדה” ח”א – ערלה סי’ טו מה שכתבתי להוכיח שלדעת רוה”פ פרי הפפאיה וה”ה הבאבקו דינם כאדמה גם בארץ ישראל וגם בזה”ז אין נוהג בו ערלה ויש להזהר בו מכלאי הכרם).

פרי הבבקו חצוי, עם הגרעינים

פגע טבעי על קליפת הפרי

אופן הבדיקה והשימוש:
כאמור בארץ ישראל הפרי הוא בחזקת נקי. אולם במקומות שיש חובת בדיקה לפני האכילה, יש לנהוג כדלקמן: לאחר קילוף הפרי יש להתבונן סביב הפרי ולראות באם אין סימני עקיצה (לאחר הקילוף מקום העקיצה נראה ברור יותר), ובאם אין מקום רך או ממוסמס מידי. במידה ויש חשש כלשהו יש לחטט בעומק ולראות שאין מצויים רימות בתוך הבשר.