לוגו בית המעשר
|

אתרוג

י"ח אדר ב' התשע"ט | 25/03/2019

האתרוג ככל משפחת ההדרים רגיש מאד כבשאר פירות ההדר. אולם אתרוגים הכשרים לברכה שנותרו מחג סוכות הם נקיים מכל נגיעות הן פנימית והן חיצונית – (שגם בהם מטפלים עקב שינויי מראה הפוסלים באתרוג) – כיון שהם מגיעים ממטעים המטופלים היטב. אך תוצרת שאיננה מגיעה ממטעים מטופלים (ולעיתים גם ממטעים מטופלים) יש לנהוג בה כמבואר בערך “אשכולית“. אולם החשש העיקרי גם במטעים שאינם מטופלים היטב, הוא לכנימות חיצוניות, ולא לנגיעות פנימית של רימת זבוב הפירות, כיון שהאתרוג על פי רוב נקי מחשש זה, ואין צריך לחוש ולבודקו.