לוגו בית המעשר
|

ארטישוק ירושלמי

כ' אדר ב' התשע"ט | 27/03/2019
סימני נבירה של נוברי שדה בארטישוק ירושלמי

סימני נבירה של נוברי שדה בארטישוק ירושלמי

ירק זה הוא ממשפחת התפוחי אדמה, והחלק הנאכל הוא הגבעול המעוצה.
הגבעול המעוצה הוא בחזקת נקי, ואינו חייב בדיקה. [הסימנים הנראים ככתמים על הגבעול אינם סימן לחרקים אלא פגמים טבעים – לפעמים ישנם נוברי שדה הנוברים בגבעול, אולם אינם נכנסים לתוך הגבעול ואינם נשארים שם].