לוגו בית המעשר
|

7. אקרית הלבד מאחורי עלים של גפן

אקרית הלבד של הגפן

א' סיון התשע"ט | 04/06/2019

אקרית  מסוג זה אינה נראית בעין בלתי מזוינת, אך רישומה ניכר ובולט לעין, וכמפורט בהמשך.

7. אקרית הלבד מאחורי עלים של גפן

7. אקרית הלבד מאחורי עלים של גפן

אקרית זו היא מן המשפחה האמורה לעיל באקרית מצויה, הבוגר של אקרית זו צבעו צהבהב חיור אורך גוף הנקבה 0.2 מ”מ ושל הזכר 0.16 מ”מ. רוחב הנקבה 0.04 מ”מ ושל הזכר 0.035 מ”מ. הזחל כמקובל במשפחת אקריות העפצים מתפתח בשתי דרגות. אקרית הלבד של הגפן מוצצת את הצד התחתון של העלה ומגרה אותו להצמיח סבך של שערות צפופות [כנראה בתמונה]. האקריות והזחלים  רוחשות בתוך סבך שערות הלבד, בתוך כל גומא שבתוכה יער השערות של הלבד, מתגוררות עשרות אקריות זעירות שבזעירות. צבע הלבד, בתחילה לבן, אח”כ חום אדמדם, ואח”כ חום כהה. העלה מסוגל לשאת כמות קטנה של עפצים מבלי שתופרע ההתפתחות והפעילות שלו. האקרית מצויה בקיץ בכל מקום שגדל שם גפנים.