לוגו בית המעשר
|

אפונה בתרמילים

כ' אדר ב' התשע"ט | 27/03/2019
את תרמילי האיפון התרבותי תוקפים חיפושיות מכמה מינים, ובעיקר זרעית האפונה, זחלי הזרעית חודרים לתרמיל דרך הדפנות ונכנסים לזרעים הירוקים. חור הכניסה לתרמיל נסגר על ידי הזרע תוך כדי גידולו, אולם הוא משאיר סימנים חשודים. הגם שעיקר הנזק הוא באפונה לזרעים, ופחות לאפונה בתרמילים, מכל מקום כיון שלעיתים זה נגוע חייב לבדוק את הירק לפני אכילתו.
אופן הבדיקה והשימוש:
לאחר פתיחת התרמיל יש להתבונן חזותית אם ישנם סימני כירסום, או שאר סימנים מחשידים. במידה ויש סימנים מחשידים יש להפריד את האפונים מהתרמיל ולראות מכל הכיוונים אם יש סימני כירסום. במידה ונמצא, יש להשליך את הגרגרים המכורסמים.
אפונה – גרגרים בשימורים או בהקפאה, התוצרת עוברת מיון קודם עיבודה, ולכן היא בדרך כלל נקיה. אולם רצוי לבדוק מידגמית שאכן התוצרת נקיה.
אפונה – יבשה, בנוסף לאמור היא אף נגועה מאד במזיקי מחסן, וראה בכרך הרביעי בערך: “אפונה יבשה”
טריפס חבוי תחת "קשקש" אספרגוס

טריפס חבוי תחת “קשקש” אספרגוס